O rybníku Tábor

PROVOZNÍ ŘÁD RYBNÍKA TÁBOR

Provozní řád rybníka Tábor slouží k dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků v prostoru rybníka Tábor (dále jen „Rybník“). Každý návštěvník je povinen obeznámit se před vstupem na rybník s tímto Provozním řádem. Vstupem na rybník Návštěvník vyjadřuje výslovný souhlas s tímto Provozním řádem a zavazuje se dodržovat tento Provozní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

Provozovatel:
ŠIKLAND RACING TEAM, z. s.
Zvole 49, 592 56 Zvole
IČ: 05980526
Spolek je zapsána u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou L 22740/KSBR.

1.  Vstup na rybník

1.1.  Vstup do okolí rybníka je pro veřejnost volně přístupný. Vstup a pohyb osob v okolí rybníku je na vlastní odpovědnost. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je vstup zakázán.

 

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ RYBNÍKA
2.1. Rybaření je povoleno pouze s platnou místní povolenkou. Zakoupená povolenka platí pro jednu
osobu (dále jen „Rybář“) a je nepřenosná. Na tomto rybníku neplatí svazové povolenky.
2.2. Rybář smí lov ryb provádět pouze z označených lovných míst na plánku (1–12).
2.3. K některým lovným místům na příjezdové straně lze rybářské vybavení dopravit automobilem, po
jeho vyložení je rybář povinen automobil zaparkovat na parkovišti.
2.4. Rybář smí k vnadění a lovu používat pouze nezávadné šroty, boilies, pelety a vařený partikl.
2.5. Lov probíhá na 2 udice, každá s jedním návazcem a jednoháčkem, který může být opatřen
protihrotem
2.6. Rybář musí mít ve své výbavě: vyprošťovač háčků, podběrák s délkou ramen min. 80×80
cm,podložka alespoň 100/50 cm nebo vaničkového typu-po domluvě se správcem je možné zapůjčit na
místě,jakákoli nádoba na polévání ryb na podložce , desinfekce- po domluvě se správcem je možné
zapůjčit
2.7. Ulovená ryba se musí vyháčkovávat pouze na podložce, musí být polévána vodou a případná zranění
musí být ošetřena desinfekcí a vrácena s náležitou opatrností co nejdříve vodě. Focení ulovených ryb se
provádí nad podložkou v pokleku nebo ve vodě a to ihned po ulovení
2.8. Je povoleno využívání rybářských a jiných dočasných přístřešků, za předpokladu, že po jejich úklidu
nezůstanou patrny žádné pozůstatky.
2.9. Rybář je povinen udržovat pořádek a čistotu na svém lovném místě i v celém okolí rybníka. Dále je
povinen neomezovat na svém lovném místě ostatní svým nadměrným hlukem, světlem, nepořádkem a
musí předcházet škodám na majetku a zdraví třetím osobám. Vlastní centrála povolena jen po předchozí
domluvě,zákaz použití po 22:00h.
Je zakázáno:
3.0. provozovat jakékoliv vodní sporty s výjimkou rybaření
3.1. koupat se
3.2. Zákaz rozdělávání pozemních ohnišť, povolena pouze nadzemní přenosná ohniště
3.3. Zákaz používání veškerých druhů bójí k označení krmného místa
3.4. přechovávání ryb ve vezírku
3.5. k rybaření používat: srkačky, helikoptéry a jiných pevných montáží, pletené kmenové nebo odhozové
šňůry, veškeré montáže průjezdné

3. Na rybníku je zakázáno:

3.1.  kouřit, a to i elektronické cigarety;
3.2.  provozovat jakékoliv vodní sporty s výjimkou rybaření;
3.3.  koupat se;
3.4.  rozdělávat a manipulovat s otevřeným ohněm;
3.5.  označovat krmné místo;
3.6.  přechovávání ryb ve vezírku;
3.7.  k rybaření používat: srkačky, helikoptéry a jiných pevných montáží, pletené kmenové nebo odhozové šňůry.

4. Vyloučení návštěvníka a rybáře z rybníka

4.1.  Z prostor rybníka může být vykázán rybář bez nároku na vrácení zaplacené povolenky nebo návštěvník, který:
a) navzdory předešlému upozornění příslušného zaměstnance provozovatele nedodržuje udělený pokyn nebo provozní řád;
b) svým chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků, čistotu a samotný chod rybníku.

5. Obecná ustanovení

5.1. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu.
5.2. Zakoupením povolenky u provozovatele kupující prohlašuje, že je seznámen s tímto provozním řádem a zavazuje se ho dodržovat.
5.3. Lov je prováděn na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škody na majetku a zdraví rybáře.

Ve Zvoli dne 10.11. 2020

Historie rybníka Tábor

Rybník spravujeme od roku 2015. Rybník i jeho okolí bylo velmi zanedbané, pro nás to byla samozřejmě výzva. Rybník bylo potřeba vypustit, vyštukovat a hurá do něho s bagrem. Bahno zabíralo téměř třetinu rybníka a to především v části loviště, takže muselo pryč. Současně se opravila hráz, srovnaly břehy, tak aby byly pohodlně přístupné a mohly se zatravnit. Vyčištěn byl i přítok a odtok a rybník se mohl opět napustit.
Pak přišla doba na zarybňování. Během dvou let se do rybníku nasadilo více jak 1,5 tuny ryb a to i trofejních kusů.

V roce 2017 se již břehy pomalu zazelenaly a rybník byl připraven na první rybáře. V současné době se již na rybníku může rybařit a pomalu se budou rozšiřovat i služby pro rybáře. Na rybníku má stálou službu porybný.